BIJZONDERE ONDERSTEUNING GROEP (BOG)

Wij leveren regelmatig ondersteuning aan diverse diensten en eenheden van de Nationale Politie, waaronder het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen), het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing). Maar ook aan diverse (opsporings)teams van de FIOD, Douane en Koninklijke Marechaussee. Voor deze bijzondere ondersteuningen heeft het SEON een eigen Bijzondere Ondersteuning Groep (de BOG) beschikbaar.

De ondersteuning van de BOG (bijvoorbeeld tijdens de ontmanteling van drugslabs of opslagplaatsen met chemicaliën en hardware) kan bestaan uit diverse logistieke diensten of bouwkundige ondersteuning. U kunt dan denken aan het binnen korte tijd leveren van een speciale mobiele PD-container met toilet, stormvaste PD-tenten, (zicht)afschermingshekken, het leveren van stroom en verlichting van de totale werkplek. Maar ook het ondersteunen met speciale gereedschappen en identificatiemiddelen voor verdovende middelen, openen en afdichten van toegangen evenals de afvoer van inbeslaggenomen materialen.

Uiteraard kunnen wij ook getraind en gecertificeerd personeel leveren (eventueel met ademlucht en chemicaliënpakken) voor diverse hand en spandiensten ten dienste van de samenwerking onder andere met bijvoorbeeld het LFO of de lokale eenheden. Een aantal van onze medewerkers is opgeleid en gecertificeerd in de Verenigde Staten bij de Drug Enforcement Administration (DEA). Medewerkers van de BOG zijn opgeleid om onder de zwaarste omstandigheden hun taken uit te voeren. In gaspak of chemiepak. De BOG traint frequent en houdt het kennis niveau op pijl middels regelmatige bijscholing.

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

CERTIFICERING:

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

 

CERTIFICERING:

 

Volg ons op:

Volg ons op: