DRUGSAFVAL DUMPINGEN ONDERZOEK

Medewerkers van SEON hebben ruime ervaring met het werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigingen. Bij de productie van drugsafval komt per kilo eindproduct gemiddeld zo’n 6 tot 20 kilo afval vrij. Helaas wordt dit vaak illegaal gedumpt in de natuur, landbouwgebieden of op andere hier niet voor bestemde plaatsen! Deze gevaarlijke situaties dienen zo snel als mogelijk gestabiliseerd te worden om verder (natuur)schade te voorkomen. Hierbij is veiligheid en snelheid van cruciaal belang.

Vaak is de inhoud van deze vaten die gedumpt worden niet bekend, SEON kan snel en indicatief vaststellen of het om drugsproductie afval gaat door middel van een aantal innovatieve meetmiddelen. Medewerkers van SEON zijn getrained om deze dumpingen op te ruimen en af te voeren naar de juiste afvalverwerker. Waar nodig kan SEON de locatie reinigen of een bodemsanering laten uitvoeren.

SEON voert voor tal van opdrachtgevers deze opruimingen van Drugsafval dumpingen uit. Dit kan zelfs uitgevoerd worden met inachtneming van Forensische Opsporing voorgeschreven eisen ter bewaring van het Forensisch bewijs.

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

CERTIFICERING:

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

 

CERTIFICERING:

 

Volg ons op:

Volg ons op: