DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de SEON website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dirmar SEON bv zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan de Dirmar SEON bv niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dirmar SEON bv garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dirmar SEON bv wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Copyright
Alle geplaatste foto’s en beelden vallen onder de copyright en eigendom van Dirmar SEON bv. Met uitzondering van de foto’s met daarbij een bronvermelding. Deze foto’s zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbende fotograaf en geplaatst met expliciete toestemming.
Overeenkomstig aan de Auteurswet 1912 is de exclusiviteit van verspreiding van het geplaatste beeldmateriaal toegekend aan de desbetreffende fotograaf. Het is daarom niet toegestaan de foto’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirmar SEON bv en/of de desbetreffende fotograaf openbaar te maken, op welke wijze dan ook.

Bij de samenstelling van deze website hebben wij getracht, waar mogelijk, alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met Dirmar SEON bv op te nemen.

Privacy
Voor de analyse van bezoekersaantallen maken we gebruik van Google Analytics, dat hiervoor cookies plaatst in de browser van de bezoeker. Google Analytics is zo geconfigureerd dat er zo privacy-vriendelijk als mogelijk end conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens word gewerkt.

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

CERTIFICERING:

Telefoon

Email

POSTADRES

postbus 463
1000 AL Amsterdam

Wij werken o.a. voor:

 

CERTIFICERING:

 

Volg ons op:

Volg ons op: